Over ons privacybeleid

Christians Together geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Vertrouwelijke informatie, zoals je adresgegevens, telefoonnummer en je IP-adres zal nooit getoond worden. We zullen deze gegevens ook nooit aan derden verstrekken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of tenzij Christians Together hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechter.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van het platform en de daarop ontsloten dienstverlening van Christians Together.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1-1-2019. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Verwerking van persoons gegevens van adverteerders tbv particulier initiatief (middels de button ‘Plaats een advertentie’ = zelf actief deelnemer)

Persoonsgegevens van adverteerders worden door Christians Together verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten
– Gerichte advertentiecampagnes om de naamsbekendheid van Christians Together te vergroten.

Advertenties die worden opgesteld zijn voor iedereen inzichtelijk die Christians Together bezoekt.

Om je te kunnen registreren worden de volgende gegevens gevraagd:
– Gebruikersnaam: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond als je weergave naam anders is dan je gebruikersnaam
– Email adres: is verplicht in te vullen, wordt alleen getoond aan adverteerder als je reageert op een advertentie.
– Wachtwoord: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond

Vervolgens word je doorgelinkt naar het profiel waar aanvullende gegevens vermeld kunnen/moeten worden. Niet alle onderdelen die je invult bij profiel worden getoond bij je advertentie en zijn daardoor ook niet inzichtelijk voor derden:

– Voor- en achternaam: is verplicht in te vullen. De naam die je vermeldt bij weergave naam is de naam die getoond wordt bij je advertentie.
– Email adres : is verplicht in te vullen, wordt alleen getoond aan adverteerder als je reageert op een advertentie.
– Over mij: een beschrijving van jezelf is niet verplicht in te vullen. Wordt wel getoond als hier gegevens vermeld staan.
– Straat: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Plaats: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Postcode: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Land: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Geslacht: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Geboortedatum: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Kerkelijke achtergrond: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Telefoon nummer: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Profielfoto: is niet verplicht te uploaden. Wordt na toevoeging aan je profiel wel getoond bij je advertentie

Verwerking van bedrijfs gegevens van adverteerders tbv zakelijk initiatief (middels de button ‘Zakelijke advertentie plaatsen = niet zelf actief deelnemer)

Bedrijfsgegevens van adverteerders worden door Christians Together verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

Advertenties die worden opgesteld zijn voor iedereen inzichtelijk die Christians Together bezoekt. Niet alle onderdelen die je invult op het formulier achter de button ‘Zakelijke advertentie plaatsen’ worden getoond bij je advertentie en zijn daardoor ook niet inzichtelijk voor derden:

  • Bedrijfsnaam: verplicht in te vullen, verplicht te tonen
  • Naam contactpersoon: niet verplicht in te vullen, niet verplicht te tonen
  • Adres, postcode, woonplaats: verplicht in te vullen, niet verplicht te tonen
  • BTW nummer bij belgische bedrijven. Dit ivm verleggingsregeling btw. Dit is niet verplicht in te vullen.
  • Email adres: verplicht in te vullen, niet verplicht te tonen
  • Telefoonnummer: verplicht in te vullen, niet verplicht te tonen

In de praktijk zal een link naar de website van de onderneming bij de advertentie gegeven worden. De gegevens die al openbaar zijn middels de website worden ook openbaar op ons platform.

Verwerking van persoons gegevens van reageerders

Persoonsgegevens van reageerders worden door Christians Together verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Administratieve doeleinden
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

Jouw reactie op de advertentie is alleen inzichtelijk voor de adverteerder waar jij een bericht aan stuurt.
Om te kunnen reageren op een advertentie zal je je eerst moeten registreren en vervolgens inloggen. Om je te kunnen registreren worden de volgende gegevens gevraagd:

– Gebruikersnaam: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond als je weergave naam anders is dan je gebruikersnaam
– Email adres: is verplicht in te vullen, wordt alleen getoond aan adverteerder als je reageert op een advertentie.
– Wachtwoord: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond

Vervolgens word je doorgelinkt naar het profiel waar aanvullende gegevens vermeld kunnen/moeten worden. Niet alle onderdelen die je invult bij profiel worden getoond bij je advertentie en zijn daardoor ook niet inzichtelijk voor derden:

– Voor- en achternaam: is verplicht in te vullen. De naam die je vermeldt bij weergave naam is de naam die getoond wordt bij je advertentie.
– Email adres : is verplicht in te vullen, wordt alleen getoond aan adverteerder als je reageert op een advertentie.
– Over mij: een beschrijving van jezelf is niet verplicht in te vullen. Wordt wel getoond als hier gegevens vermeld staan.
– Straat: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Plaats: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Postcode: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Land: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Geslacht: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Geboortedatum: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Kerkelijke achtergrond: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Telefoon nummer: is verplicht in te vullen, wordt niet getoond
– Profielfoto: is niet verplicht te uploaden. Wordt na toevoeging aan je profiel wel getoond bij je advertentie

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Jouw persoons- of bedrijfsgegevens worden door Christians Together opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
Gedurende de duur van de geplaatste advertentieperiode en daarna voor maximaal 5 jaar.
Wanneer je contact zoekt met de redactie (via het contact formulier of via email) dan bewaren wij deze correspondentie maximaal 5 jaar, tenzij wij zwaarwegende redenen hebben om deze correspondentie langer te bewaren.

Je betaalgegevens

Payment provider Mollie handelt voor ons de internetbetalingen af. Middels je internetbetaling verstrek je persoonlijke gegevens aan Mollie. Sommige betaalgegevens die Mollie verzamelt, deelt Mollie weer met SamenChristen. Je kunt Mollie’s privacybeleid hier lezen.

Cookies

Wij verzamelen gegevens via cookies om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Cookies zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Christians Together maakt om verschillende redenen gebruik van cookies. Door middel van cookies kan je bijvoorbeeld inloggen zonder iedere keer al je inloggegevens in te hoeven typen (‘autologin’).

Door het gebruik van cookies kan Christians Together ook de belangstelling van bezoekers in kaart brengen zodat de website kan worden verbeterd. Zo gebruiken we versleutelde en beveiligde cookies voor een veilig loginsysteem. Daarnaast gebruiken we beveiligde cookies om je een probleemloze en vloeiende surfervaring te kunnen bieden. Ook kunnen we met behulp van cookies zien dat je ons weer bezoekt, en hoe je ons gevonden hebt Mocht je in je browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van Christians Together.

Onze hostingprovider

Christians Together wordt gehost door de nederlandse hostingprovider NextBuzz. Om hun werk te kunnen doen, heeft NextBuzz inzage in de gegevens op onze server, inclusief de persoonlijke gegevens die je met ons gedeeld hebt. Christians Together heeft met NextBuzz een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Christians Together is, behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van Christians Together niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden uit onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Christians Together.

Gegevens opgeslagen buiten de EU

Google is gevestigd in de Verenigde Staten, en het is daarom niet uitgesloten dat de hierboven genoemde gegevens die Christians Together met Google deelt op enig moment buiten de EU worden opgeslagen. Google heeft zich gecommitteerd aan het EU-US Privacy Shield.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.
Je kunt je wijzigingen doorgeven aan Corrie Kooi-Hoogendoorn. Zij is de Functionaris Gegevensbescherming van Christians Together. Telefonisch is zij bereikbaar via: 0(031) 6 25521798 of per mail via info@christianstogether.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.