Algemene voorwaarden Christians Together

Door een advertentie te plaatsen bij Christians Together ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben als doel om de voortgang van een betrouwbare en kwalitatief hoogstaand platform te waarborgen.

Algemeen
Christians Together is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Christians Together VOF.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73768448

Voor wie is Christians Together opgericht?

Christians Together is bedoeld voor christenen uit Nederland en Belgisch Vlaanderen die een persoonlijke relatie met de drie-enige God kennen, of die relatie willen nastreven en die graag  vriendschappelijke activiteiten ondernemen.
Hierbij hopen wij als oprichters  een rol te spelen in het uitbreiden van vriendschappelijke contacten en het samen genieten van activiteiten.
Wij hopen dat een ieder, ook mensen die gevoelens van eenzaamheid kennen, door middel van dit platform betekenis aan hun eigen – en andermans leven toe kunnen voegen.
Bij Christians Together staat ontmoeting centraal.

Christians Together is geen datingsite. Advertenties welke gericht zijn op dating zullen verwijderd worden.

Hoe een advertentie te plaatsen

Er is een verschil tussen het zelf actief deelnemen aan een activiteit (particulier initiatief: te vermelden onder de button ‘Plaats een advertentie’) en het niet zelf actief deelnemen aan een activiteit (zakelijk initiatief: te vermelden onder de button ‘Zakelijke advertentie plaatsen’ onder algemeen)
De verschillen worden hieronder toegelicht:

Mbt zelf actief deelnemen aan een activiteit (particulier initiatief)
Het uitgangspunt van het vermelden van een particuliere advertentie, waar zelf actief aan deelgenomen wordt is het creëren van ontmoeting.
Als voorbeeld: je houdt enorm van fietsen en doet dat graag op een snelle e-bike. Je weet dat in het voorjaar de betuwe op zijn mooist is door de vele bloesembomen en je wilt graag met 1 of meerdere personen deze tocht fietsen. Je plaatst een advertentie waarbij de start plaatsvindt bij een fietsverhuurder. Mocht je nl. niet in het bezit zijn van de snelle e-bike dan kan je die daar huren.

Mbt niet zelf actief deelnemen aan een activiteit (zakelijk initiatief)
Het uitgangspunt van het vermelden van een zakelijke advertentie waarbij niet actief deelgenomen wordt aan de activiteit, is het faciliteren van de ontmoeting.
Als voorbeeld; bovengenoemde fietsenzaak mag wel een advertentie plaatsen om fietsen te verhuren aan meerdere mensen voor een dagtocht in de buurt van zijn fietsenzaak (ontmoeting staat centraal). Echter mag hij geen advertentie plaatsen om fietsen te willen verkopen. Hierbij staat immers de verkoop van het product centraal en niet het faciliteren van ontmoetingen.
Voor verkoop van producten is deze site niet bedoeld.

Mix van zelf actieve deelname en toch een zakelijk belang
Heeft je achtergrond van je advertentie wel een klein zakelijk karakter, maar ben je zelf wel actief betrokken bij de activiteit, met andere woorden er is sprake van een continu tweerichtingsverkeer, dan kan je deze advertentie toch plaatsen onder zelf actief deelnemen aan een activiteit (particulier initiatief).
Als voorbeeld: de oud-eigenaar van bovengenoemde fietsenzaak is nog wel aandeelhouder van de fietsenzaak (zakelijk belang) maar heeft veel tijd over. Om mensen te laten genieten van zijn omgeving en om andere mensen te leren kennen organiseert hij een fietstocht in zijn omgeving. Dat hij hiervoor evt. fietsen uit zijn eigen fietsenzaak verhuurt is van secundair belang.Mocht het niet duidelijk voor je zijn onder welke noemer jouw advertentie geplaatst zal moeten worden, neem dan gerust contact op met de beheerders van deze site. Zie hiervoor de contactgegevens.

Gedragsregels / Hoe je te gedragen

 • Het uitgangspunt van het plaatsen van een advertentie, of reageren op een advertentie is vanuit christelijk perspectief vanwege behoefte aan (het creëren van) vriendschappelijke activiteiten, waarbij ontmoeting centraal staat.
  Een ieder die dit uitgangspunt niet nastreeft wordt geacht geen plaatsing te doen of te reageren. Indien de beheerders van Christians Together vermoeden hebben dat je als plaatser/reageerder andere bedoelingen hebt dan waar dit platform voor bedoeld is, heeft zij het recht, om zonder discussie, je advertentie/reactie te verwijderen of je te blacklisten.
  Wees altijd volledig en transparant in je advertentietekst, zodat de advertentie niet voor meerdere interpretaties vatbaar is.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie die je op het platform plaatst of aan derden verstrekt. Het is niet verstandig om in de advertentietekst je persoonlijke adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Deze gegevens worden door Christians Together ook nooit aan derden verstrekt, tenzij de rechterlijke macht daar opdracht toe geeft.
 • Indien de reacties op je advertentie aan de vraag hebben voldaan, zal je de advertentie handmatig moeten verwijderen. Dit om teleurstellingen van andere reageerders te voorkomen.
 • Je mag Christians Together op geen enkele wijze gebruiken of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen, waarden en wettelijke regels. Hieronder worden o.a. de volgende handelingen begrepen:

– Het is niet toegestaan om beledigend, aanstootgevend, bedreigend, discriminerend, obsceen, pornografisch materiaal op dit platform te plaatsen, welke de rechten van andere partijen, op welke manier dan ook, kan schaden.

Mocht je inhoud van deze aard op dit platform aantreffen, breng ons dan op de hoogte middels info@christianstogether.eu of via de app op tel. nr. 0(031) 6 25521798

– Het is verboden om virussen, computer codes, files of programma’s te verspreiden via dit platform, die als doel hebben het beschadigen, verstoren, beperken of vernietigen van software, hardware of telecommunicatie middelen. Mocht je zulke bestanden aantreffen, breng ons dan op de hoogte middels info@christianstogether.eu of via de app op tel. nr.  0(031) 6 25521798

Toegang en registratie

Voor het plaatsen van een advertentie is er geen sprake van een minimum leeftijd. Minderjarigen dienen wel toestemming van hun ouders of voogd te hebben alvorens zich te registeren. Hiervoor zullen slechts de noodzakelijke gegevens zoals NAW gegevens, geboortejaar, geslacht, kerkelijke achtergrond, telefoonnummer en email adres gevraagd worden. Het telefoonnummer is bestemd voor de beheerders van Christians Together om direct contact te leggen bij noodzakelijke vragen en/of opmerkingen.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Het doel van Christians Together is sociaal ondernemerschap, waarbij winst van secundair belang is. De advertentie inkomsten worden dan ook weer grotendeels besteed aan hosting van de website en het uitbreiden van naamsbekendheid van Christians Together, zodat de kans op matches groter wordt.
De tarieven voor het plaatsen, bij particulier initiatief, voor een kortdurende advertentie (max 30 dagen) bedragen € 4,- incl. btw. De tarieven voor een langdurende advertentie (max 90 dagen) bedragen € 7,50 incl. btw.
Indien de advertentie niet handmatig wordt verwijderd, zal de advertentie automatisch verwijderd worden op datum waarop de termijn verstrijkt.
Christians Together behoudt zich het recht om de tarieven te wijzigen. Dit zal duidelijk op het platform gecommuniceerd worden.
Bij het plaatsen van een advertentie zal er direct afgerekend dienen te worden. De adverteerder ontvangt na betaling een email met het betaalde bedrag. Dit bedrag is incl. 21% btw.
Het reageren op een advertentie is gratis.

De tarieven voor het plaatsen, bij zakelijk initiatief, voor een kortdurende advertentie (max 30 dagen) bedragen € 45,- excl. btw. De tarieven voor een langdurende advertentie (max 90 dagen) bedragen € 69,- excl. btw.
Indien de advertentie niet handmatig wordt verwijderd, zal de advertentie automatisch verwijderd worden op datum waarop de termijn verstrijkt.
Christians Together behoudt zich het recht om de tarieven te wijzigen. Dit zal duidelijk op het platform gecommuniceerd worden.
Bij het plaatsen van een advertentie zal er een factuur verzonden worden. De betalingstermijn is 14 dagen.
Het reageren op een advertentie is gratis.

Restitutie

Het is in geen geval mogelijk om restitutie te verkrijgen over reeds gedane betalingen in de volgende gevallen:

 • Wanneer je deze algemene voorwaarden niet respecteert en je advertentie verwijderd wordt.
 • Wanneer er geen match heeft plaatsgevonden.
 • Wanneer je valse, onjuiste of niet door Christians Together te achterhalen adres- en of persoonsgegevens opgeeft.

Intellectueel eigendom

De merken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, videobeelden en tekst die op het Christians Together Platform voorkomen en daar geplaatst zijn door Christians Together, zijn het intellectuele eigendom van Christians Together of haar partners en mogen op straffe van juridische maatregelen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Christians Together of haar partners.
Het is een ieder verboden om de diensten, webpagina’s van Christians Together en de softwarecode van elementen waaruit Christians Together is opgebouwd, op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, dupliceren, verspreiden, over te dragen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

Aansprakelijkheid

 • Christians Together is niet aansprakelijk voor verspreiding van informatie die onverhoopt is voorzien van virussen.
 • Christians Together is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de website hebben verschaft en veranderingen aanbrengen in advertenties en foto’s.
 • Christians Together is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit gebruik van ons platform.
 • Christians Together is niet aansprakelijk voor (technische) storingen of fouten en kan hier evenmin verantwoordelijk voor worden gesteld.
 • De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Christians Together niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Christians Together aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.
 • Christians Together is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe of indirecte schade aan personen of eigendommen bij het uitoefenen van een activiteit, samengesteld via het platform Christians Together.

Uiteraard zal Christians Together er alles aan doen om dit te voorkomen door voorzorgsmaatregelen te nemen.

Slotbepaling

 • Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen waarmee, zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • Christians Together behoudt te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen cq aan te vullen.
 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amersfoort.